Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi

Kadr Bankı

Təlimat
Cəbiyev Hüseyn

Türkiyə Respublikası
Beynəlxalq münasibətlər

Xəlili Samirə

İtaliya Respublikası
Avropaşünaslıq

Səmədli Kənan

Türkiyə Respublikası
İqtisadiyyat

Süleymanov İsmayıl

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığı
Beynəlxalq ticarət və kommersiya hüququ

Amraeva Amanda

Rusiya Federasiyası
Müalicə işi

Əsgərova Ellada

Türkiyə Respublikası
Musiqişünaslıq

Səlimzadə Fuad

Türkiyə Respublikası
Menecment

Aslanlı Pərvanə

Polşa Respublikası
Biznes və menecment

Sultanov Sultan

Polşa Respublikası
Beynəlxalq əlaqələr

Dadaşova Vəfa

Avstraliya
İnsan resurslarının idarə olunması

Əliyeva Ruziyə

Türkiyə Respublikası
Beynəlxalq ticarət və maliyyə

Əliyev Rasim

İtaliya Respublikası
İqtisadiyyat və maliyyə

    -- --

    --