Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi

Kadr Bankı

Təlimat
Məmmədov İlkin

Türkiyə Respublikası
İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi

Bəbişbəyli İsmayıl

Türkiyə Respublikası
Biznesin idarə edilməsi (Maliyyə üzrə)

Nanajanova Aitach

Gürcüstan
Filologiya (İngilis dili üzrə)

Karaeva Aishan

Rusiya Federasiyası
Hüquqşünaslıq

Zülfüqarlı Orxan

Birləşmiş Krallıq
Maliyyə üzrə menecment

Qəhrəmanova Aybəniz

Rusiya Federasiyası
Elektroenergetika və elektrotexnika

Babayev Yusif

Türkiyə Respublikası
Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

Əliyev Cavad

Birləşmiş Krallıq
Maliyyə

Xəlilov Nicat

Macarıstan
Biznesin idarə edilməsi

Əhmədova Maya

Türkiyə Respublikası
Genetika

Əliyeva Əminə

Türkiyə Respublikası
Politologiya və dövlət idarəçiliyi

Mamedova Garanfil

Ukrayna
Filologiya

    -- --

    --