Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi

Kadr Bankı

Təlimat
Babayeva Kubra

Türkiyə Respublikası
Psixologiya

Əbdilov Nurlan

Macarıstan
Tibb

Səfərli Sabir

Türkiyə Respublikası
Mühasibat

Ağabəyzadə Rəcəb

Türkiyə Respublikası
İnşaat mühəndisliyi

Cəfərova Minirə

Türkiyə Respublikası
İqtisadiyyat

Rəcəbov Nizami

Latviya Respublikası
Biznesin idarə edilməsi

Allahverdiyev Rüstəm

Türkiyə Respublikası
İqtisadiyyat

Cəbiyev Hüseyn

Türkiyə Respublikası
Beynəlxalq münasibətlər

Rüstəmov Tural

Türkiyə Respublikası
İqtisadiyyat

Rəhmanov Tural

Türkiyə Respublikası
Mexanika mühəndisliyi

Xəlili Samirə

İtaliya Respublikası
Avropaşünaslıq

Baradov Mikayıl

Türkiyə Respublikası
Maliyyə

    -- --

    --