Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi

Kadr Bankı

Təlimat
Mahmudlu Cahangir

Türkiyə Respublikası
İqtisadiyyat

Əhmədov Toğrul

Türkiyə Respublikası
Mülki mühəndislik

Rəhmanov Tural

Türkiyə Respublikası
Mexanika mühəndisliyi

Zeynallı Hikmət

Çin Xalq Respublikası
Maliyyə

Əliyeva Ruziyə

Türkiyə Respublikası
İqtisadiyyat

Əliyeva Şəkər

Türkiyə Respublikası
Təhsilin idarəolunması

Məmmədov Tural

Türkiyə Respublikası
Otel idarəçiliyi

Əzimova Aidə

Belarus Respublikası
Beynəlxalq hüquq

Atakişiyev Şünasib

Rusiya Federasiyası
İqtisadiyyat

Şıxəliyev Emil

Türkiyə Respublikası
Kompüter mühəndisliyi

Məlikov Amil

Türkiyə Respublikası
Hüquqşünaslıq

Əhmədli Turan Məhərrəmbəy

Türkiyə Respublikası
Ağac emalı sənayesi mühəndisliyi

    -- --

    --