Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi

Kadr Bankı

Təlimat
Rzayev Mircavad

Amerika Birləşmiş Ştatları
Biznes

Lətifli Röyal

İsveçrə
Menecment

Baxşəliyev Əfqan

Türkiyə
Beynəlxalq siyasi iqtisadiyyat

Cəfərzadə Rəhmət

Türkiyə
Bədən tərbiyəsi və idman müəllimliyi

Əlizadə Fuad

Ukrayna
Turizm və qonaqpərvərlik menecmenti

Məhərrəmov Fərid

Rusiya
İqtisadiyyat

İsmayıl Kənan

Türkiyə
Kompüter mühəndisliyi

Musayev Mehman

Türkiyə
Mədən mühəndisliyi

Fərhadov Müşfiq

Türkiyə
Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

Allahyarov Tural

Türkiyə
Təchizat şəbəkəsinin idarə edilməsi

Tağıyev Əli

Türkiyə
Siyasi elmlər və dövlət idarə olunması

Vəliyev Əlisaab

Ukrayna
Turizm

    -- --

    --