Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi

Kadr Bankı

Təlimat
Nanajanova Aitach

Gürcüstan
Filologiya (İngilis dili üzrə)

Zülfüqarlı Orxan

Birləşmiş Krallıq
Maliyyə üzrə menecment

Qəhrəmanova Aybəniz

Rusiya Federasiyası
Elektroenergetika və elektrotexnika

Babayev Yusif

Türkiyə Respublikası
Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi

Əliyev Cavad

Birləşmiş Krallıq
Maliyyə

Xəlilov Nicat

Macarıstan
Biznesin idarə edilməsi

Əhmədova Maya

Türkiyə Respublikası
Genetika

Əliyeva Əminə

Türkiyə Respublikası
Politologiya və dövlət idarəçiliyi

Mamedova Garanfil

Ukrayna
Filologiya

Vəliyev Fərrux

Polşa Respublikası
İdarəetmə

Nəsirli Ülvi

Birləşmiş Krallıq
Mühasibat uçotu və maliyyə

Balayev Ülvi

Türkiyə Respublikası
Menecment

    -- --

    --